Đánh giá kết quả điều trị ung thư sàn miệng giai đoạn pT1-2N0M0 tại Bệnh viện K

Tác giả

Ngô Xuân Quý

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nhóm tác giả

Ngô Quốc Duy, Trần Đức Toàn, Lê Thế Đường, Nguyễn Văn Trọng

Nội dung