Đánh giá kết quả bước đầu hóa xạ trị đồng thời phác đồ Paclitaxel - Carboplatin trong ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB tại Bệnh viện K.