Đánh giá kết quả bước đầu của thuốc GELX trong điều trị viêm niêm mạc miệng do xạ trị

Tác giả

Nguyễn Thị Hải Yến

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ Đầu cổ

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả một số dặc điểm lâm sàng viêm niêm mạc miệng ở bệnh nhân hóa xạ trị ung thư vùng đầu cổ
- Nhận xét hiệu quả điều trị viêm niêm mạc miệng của thuốc GelX

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Các bệnh nhân được chẩn đoán xác định là ung thư vùng đầu cổ bằng mô bệnh học. Các bệnh nhân được điều trị xạ trị đơn thuần hoặc hóa xạ đồng thời. Các bệnh nhân không mắc các bệnh cấp và mãn tính trầm trọng khác kèm theo. Có đầy đủ hồ sơ bệnh án.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân ngừng xạ trị vì lí do ngoài chuyên môn. Bệnh nhân không đồng ý sử dụng thuốc. Bệnh nhân kích ứng với các thành phần của thuốc.

- Thời gian: 3/2019 đến 11/2019

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả tiến cứu

- Cỡ mẫu: Cỡ mẫu thuận tiện.