Đánh giá chức năng bàng quang sau phẫu thuật Miles điều trị ung thư trực tràng thấp.