Đánh giá bước đầu hiệu quả điều trị ung thư vòm họng bằng xạ trị điều biến liều tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Công Hoàng

Năm đề tài

2016

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 5

Nội dung