LỰA CHỌN ĐIỀU TRỊ MIỄN DỊCH BỆNH NHÂN UTPKTBN CÓ PD-L1 CAO

Danh mục

Thời lượng

Chi tiết

Kính gửi Quý Đại biểu:

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức trong cập nhật và chẩn đoán Ung thư Phổi, Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K phối hợp với Công ty TNHH Roche Pharma (Việt Nam) tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề: LỰA CHỌN ĐIỀU TRỊ MIỄN DỊCH BỆNH NHÂN UTPKTBN CÓ PD-L1 CAO

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Trân trọng cảm ơn!Giảng viên

Mô tả giảng viên

LỰA CHỌN ĐIỀU TRỊ MIỄN DỊCH BỆNH NHÂN UTPKTBN CÓ PD-L1 CAO