HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRỰC TUYẾN VỀ UNG THƯ VÙNG CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Danh mục

Thời lượng

Chi tiết

Với mong muốn cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn điều trị ung thư đại trực tràng và vùng đầu cổ, Viện ung thư quốc gia phối hợp cùng VPĐD Merck Export GmbH tổ chức buổi hội nghị trực tuyến mang tên "Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về ung thư vùng châu Á - Thái Bình Dương" vào lúc 8h00 - 12h00 ngày 27/03/2021. Chi tiết chương trình: 

Thời gian: 8:00-12:00, 27/03/2021

08:00 – 08:15    Phát biểu chào mừng

                          Công ty Merck

08:15 – 08:30    Khai mạc hội nghị

                         GS. James Chih-Hsin Yang

                         GS. Makoto Tahara

                         GS. Ravindran Kanesvaran

                         GS. Takayuki Yoshino

08:30 – 09:10   Các chiến lược điều trị ung thư hiện nay

                         GS. Howard Gurney

09:10 – 09:30  Kỷ nguyên y học chính xác trong điều trị ưng thư đại trực tràng di căn

                       GS. Kumar Prabhash

09:30 – 09:50  Đảm bảo sự chăm sóc liên tục cho tất cả bệnh nhân: Các cách tiếp cận mới trong ung thư đại trực tràng di căn

                        GS. Jaw-Yuan Wang

09:50 – 10:05  Tọa đàm và thảo luận

                        GS. Takayuki Yoshino

                        GS. Kumar Prabhash

                        GS. Jaw-Yuan Wang

10:05–10:25     Định hướng liệu pháp điều trị hiện tại cho ung thư tế bảo vảy vùng đầu cổ

                        GS. Bhumsuk Keam

10:25–10:45     Phát triển và thực hành cá thể hóa điều trị tại Châu Á – Thái Bình Dương

                        GS. Ye Guo

10:45–11:00    Tọa đàm và thảo luận

                        GS. Makoto Tahara

                        GS. Bhumsuk Keam

                        GS. Ye Guo

 11:00–12:00    Kết thúc

Giảng viên

Mô tả giảng viên

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRỰC TUYẾN VỀ UNG THƯ VÙNG CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG