Tin tức

Thư mục Miễn dịch ung thư trên website Viện Ung thư quốc gia

Miễn dịch ung thư là một liệu pháp điều trị mới, mang lại nhiều cơ hội mới cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt là bệnh nhân giai đoạn muộn. Thông tin về miễn dịch ung thư hiện nay mang tính cập nhật cao, tuy nhiên hầu hết đều ở dạng tiếng Anh hoặc chưa có nhiều nhân viên y tế tiếp cận được gây trở ngại rất lớn trong việc ứng dụng hiệu quả của liệu pháp miễn dịch trong điều trị.

Với mục tiêu cập nhật thông tin cho nhân viên y tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng điều trị cũng như nâng cao nhận thức người bệnh và người nhà người bệnh về miễn dịch ung thư, Viện Ung thư quốc gia đã xây dựng thư mục “Miễn dịch Ung thư” trên trang website của Viện tại địa chỉ “www.nci.vn”, chương trình được sự tài trợ của Công ty TNHH MSD HH Việt Nam. 

Viện Ung thư quốc gia